Du kan även lägga in ett tänkvärt citat och även ge credit till den som formulerade citatet.

Mitt citat

Det går att varva stående och liggande bilder i detta galler även om liggande är att föredra.

Formatet kan fungera perfekt för en guide som steg för steg tar dig genom processen.

5-6 bilder är perfekt för detta galleri.