Det här galleriet är gjort i två delar. Den vänstra kolumnen är skapad som en sektion med bakgrundsbild. Du kan lägga in vad du vill ovanpå den bilden som exempelvis en bildtext.

I mittenkolumnen finns ett galleri med två bilder. Vi har valt stående bilder för formens skull. Väljer du liggande bilder kommer det påverka designen.

Du kan även lägga in ett tänkvärt citat och även ge credit till den som formulerade citatet.

Mitt citat

Du kan välja att textkolumnen följer med ner när du skrollar. Från start är den statisk. Funktionen att något följer med när du skrollar kallas för sticky.